Kwota bazowa dla nauczycieli

co to jest kwota bazowa wynagrodzenia

Żeby wyliczyć ten wskaźnik, trzeba pomnożyć wysokość podstawy wymiaru przez kwotę bazową. Wysokość podstawy to stosunek zarobków, które wnioskujący o emeryturę otrzymał i zadeklarował w wybranych przez niego latach do przeciętnej płacy. Obliczając emeryturę socjalną https://www.forexpamm.info/ i podstawę wymiaru trzeba zastosować kwotę bazową, która obowiązuje w dniu zgłoszenia wniosku. Kwota bazowa wpływa na wysokość przyznawanego świadczenia. Po pierwsze, kwota bazowa decyduje o wysokości tzw. Części socjalnej emerytury przyznawanej na starych zasadach.